PUBLIKACJE Aleksandry Koziorowskiej fizjeoteapeuty dziecięcego - Fizjoterapia Dziecięca u pacjenta w domu - 507 801 675

Przejdź do treści
E. Owczarkowska, A. Koziorowska: Analiza wizerunków osób uprawiających sport na fotografiach prasowych. Studia nad ludzką  cielesnością w kontekście rehabilitacji, sportu i turystyki. AWF, Poznań, 200
Moja pierwsza publikacja z roku 2008 na temat analizy wizerunków osób uprawiających sport na fotografiach prasowych. Było to dla mnie inspirujące doświadczenie, które wprowadziło mnie do badań naukowych.
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.

Aleksandra Koziorowska
Tel. 507 801 675
E-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Wróć do spisu treści