PUBLIKACJE Aleksandry Koziorowskiej fizjeoteapeuty dziecięcego - Fizjoterapia Dziecięca u pacjenta w domu - 507 801 675

Przejdź do treści
A. Koziorowska, A. Różański (2022): "Wizyta u lekarza rodzica dziecka z niepełnosprawnością – wyzwanie dla rodzica i lekarza" artykuł zostal opubikowany na moim profiku na Linkedin.
A. Koziorowska, T. Zagórski (2020): TANTSU – sposób na niewerbalne, wzajemne zrozumienie, Terapia Specjalna.
A. Koziorowska (2015): Watsu® jako efektywna forma relaksacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez dostosowaną aktywność ruchową Studia z dostosowanej aktywości ruchowej (TOM III). AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s.149- 162.
A. Koziorowska (2015): Połączenie relaksacji Watsu® z koncepcją NDT - Bobath - pomysł na efektywną terapię dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja.Forum, Poznań, s.16-20.
A. Koziorowska, Murawa, T. Zagórski (2014): The effect of Watsu® therapy on the symptoms of cerebral palsy.
Link do artykułu: https://aqua4balance.com/watsu-therapy-for-cerebral-palsy/
M. Kaczmarek, A. Koziorowska, Z. Suchecka: Czy młodzież niewidząca ma takie same kompetencje społeczne jak młodzież widząca? artykuł po konferencji Owińska 2009.
Aleksandra Koziorowska (2009): Mechanizmy kompensacyjne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Badania nad ruchem w aspekcie  biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. AWF, Poznań.
E. Owczarkowska, A. Koziorowska: Analiza wizerunków osób uprawiających sport na fotografiach prasowych. Studia nad ludzką  cielesnością w kontekście rehabilitacji, sportu i turystyki. AWF, Poznań, 200
Moja pierwsza publikacja z roku 2008 na temat analizy wizerunków osób uprawiających sport na fotografiach prasowych. Było to dla mnie inspirujące doświadczenie, które wprowadziło mnie do badań naukowych.
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.

Aleksandra Koziorowska
Tel. 507 801 675
E-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Wróć do spisu treści