PUBLIKACJE Aleksandry Koziorowskiej fizjeoteapeuty dziecięcego - Fizjoterapia Dziecięca u pacjenta w domu - 507 801 675

Przejdź do treści
Publikacje
Wizyta u lekarza rodzica dziecka z niepełnosprawnością – wyzwanie dla rodzica i lekarza, Linkedin, 2022
A. Koziorowska, A. Różański
TANTSU – sposób na niewerbalne, wzajemne zrozumienie, Terapia Specjalna, 2020.
Aleksandra Koziorowska, Tomasz Zagórski
Watsu® jako efektywna forma relaksacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez dostosowaną aktywność ruchową Studia z dostosowanej aktywości ruchowej (TOM III). AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s.149- 162, 2015.
Aleksandra Koziorowska
Połączenie relaksacji Watsu® z koncepcją NDT - Bobath - pomysł na efektywną terapię dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja.Forum, Poznań, s.16-20, 2015.
Aleksandra Koziorowska
The effect of Watsu® therapy on the symptoms of cerebral palsy, https://aqua4balance.com/watsu-therapy-for-cerebral-palsy/, 2014.
Aleksandra Koziorowska, Michał Murawa, Tomasz Zagórski
Czy młodzież niewidząca ma takie same kompetencje społeczne jak młodzież widząca? artykuł po konferencji Owińska, 2012.
Michalina Kaczmarek, Aleksandra Koziorowska, Zuzanna Suchecka
Mechanizmy kompensacyjne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. AWF, Poznań, 2009.
Aleksandra Koziorowska
Analiza wizerunków osób uprawiających sport na fotografiach prasowych. Studia nad ludzką cielesnością w kontekście rehabilitacji, sportu i turystyki. AWF, Poznań, 2008
Elżbieta Owczarkowska, Aleksandra Koziorowska
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.

Aleksandra Koziorowska
Tel. 507 801 675
E-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Koziorowska
tel. 507 801 675
e-mail: biuro@icpi.pl
Wróć do spisu treści